Corona protocol

Schaatsbaan Rotterdam volgt deze winter de richtlijnen van het RIVM en het NOC*NSF voor een veilige sportomgeving. Onderstaande maatregelen en regels m.b.t. Covid-19 zijn op basis van de laatste persconferentie en het laatste protocol voor veilig sporten van NOC*NSF.
Let op: mogelijk worden er aanpassingen gedaan aan dit protocol.

Corona protocol voor veilig schaatsen bij Schaatsbaan Rotterdam

Let op: onderstaand protocol is o.b.v. de maatregelen zoals bekend gemaakt op 3 november.

Let op: dit protocol is onder voorbehoud, er kunnen wijzigingen komen. 

Maatregelen voor veilig schaatsen bij Schaatsbaan Rotterdam
De KNSB en NOC*NSF hebben op basis van de aangescherpte maatregelen nieuwe richtlijnen gemaakt voor ijsbanen. We zullen deze richtlijnen toepassen op onze schaatsbaan nadat ze zijn getoetst bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Hoe het virus zich de komende tijd gaat ontwikkelen laat zich raden. Wij zullen er in ieder geval alles aan doen om onze bezoekers op een veilige manier te laten sporten. Hoe dat er in grote lijnen uit moet gaan zien?

Op het ijs
Sporten voor volwassenen is alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden en met een maximale groepsgrootte van 4 personen. Ook binnen de groep van 4 personen moet 1,5 meter afstand worden bewaard. Zorg dat groepen als zodanig herkenbaar zijn en ruime afstand hebben van andere groepen. Zorg dat de groepen van4 sporters zoveel mogelijk in vaste samenstelling trainen en er zo min mogelijk gewisseld wordt tussen de groepen. Zo wordt de kans op besmetting verkleind. Dat betekent dat schaatsers (ook in een groep van 4) niet dicht achter elkaar kunnen rijden, dus ook niet in een treintje. Het passeren van elkaar is toegestaan, maar vermijd daarbij contact en blijf niet naast of dicht achter elkaar rijden. Kinderen t/m 12 jaar hoeven geen afstand te houden tot elkaar en ouderen. Kinderen t/m 17 jaar hoeven onderling geen afstand te houden, maar wel tot mensen die 18 jaar of ouder zijn. Uitzondering op de groep van maximaal 4 personen is als deze uit hetzelfde huishouden komen.

Naast het ijs
Ook naast het ijs is het verplicht om 1,5 meter afstand te houden. Om dit te kunnen waarborgen, worden op het complex looproutes aangebracht. Daarnaast gaan wij werken met tijdsloten en een maximaal aantal bezoekers per tijdslot. Reserveren is dus verplicht! Dit zal vanaf november (onder voorbehoud, zie onder) mogelijk zijn via onze website. Bij de entree vragen wij alle bezoekers van 13 jaar en ouder de gezondheidscheck te doen. Het is verplicht voor bezoekers van 13 jaar en ouder om een mondkapje te dragen zodra het schaatsen is afgerond.

Wat betekent dit nu voor …

Abonnementen en rittenkaarten?
Normaliter starten we in oktober met de voorverkoop van de abonnementen en rittenkaarten. Vanwege de huidige maatregelen zal de verkoop van deze passen later zijn dan dat je van ons gewend bent. Deze zullen naar verwachting te koop zijn vanaf het nieuwe jaar.

Kaartverkoop?
Kaartjes voor het dit seizoen zijn te koop zijn via tickets.schaatsbaanrotterdam.nl. Hier kunnen ook direct de tijdsloten gereserveerd worden. Tijdsloten hebben een begin- én eindttijd. 

Schoolschaatsen (basis- en middelbare scholen)?
Op dit moment zijn er geen beperkingen voor leerlingen tot 18 jaar. Dit betekent dat het schoolschaatsen voor basis- en middelbaar onderwijs ‘gewoon’ kan! Per 10 leerlingen mag 1 begeleider (gratis) mee. Meer begeleiders zijn niet toegestaan. Begeleiders mogen mee naar binnen, mits zij mee het ijs op gaan. Voorafgaand aan het bezoek dienen begeleiders van 18+ jaar de gezondheidscheck te doen (dit kan bij de entree).

Reserveren voor het schoolschaatsen kan via reserveren.schaatsbaanrotterdam.nl

Schoolschaatsen (MBO/HBO/WO)?
Leerlingen van het MBO/HBO/WO kunnen dit jaar reserveren voor het schaatsen op dezelfde wijze als de reguliere bezoekers via tickets.schaatsbaanrotterdam.nl. Voorafgaand aan het bezoek doen alle leerlingen de gezondheidscheck bij de entree. Tijdens het schoolschaatsen houden leerlingen te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar op het terrein – dit is niet nodig op het ijs. De groep mag niet groter zijn dan 30 personen. 

Arrangementen?
Vooralsnog is de horeca gesloten, dus arrangementen inclusief een borrel of diner zijn helaas niet mogelijk. Wij hopen dat de maatregelen binnen afzienbare tijd worden versoepeld. Wel kun je een curling clinic volgen met maximaal 30 personen. Arrangementen voor deze winter zijn vrijblijvend te reserveren via www.schaatsbaanrotterdam.nl/reserveren. Schroom dan ook niet om alvast een vrijblijvende optie te plaatsen voor jouw bedrijfsuitje.

-----
Basisregels
 • Houd altijd 1,5 m. afstand van elkaar op én naast het ijs (mits je uit hetzelfde huishouden komt).
 • Volg te allen tijde de looproutes, richtlijnen en aanwijzingen op het complex van Schaatsbaan Rotterdam. 
 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Ga direct naar huis wanneer tijdens het schaatsen klachten ontstaan, zoals verkoudheid, niezen, keelpijn, hoesten en/of benauwdheid.
 • Moet je hoesten of niezen? Doe dit in je elleboog.
 • Schud geen handen en vermijd fysiek contact.
 • Was vaak je handen met water en zeep. Doe dit voorafgaand én na je bezoek aan Schaatsbaan Rotterdam.
 • Vermijd drukke plekken.
 • Kom aangekleed voor de activiteit naar de schaatsbaan. Kleedkamers zijn gesloten.
 • Juichen, gillen, aanmoedigen met luidkeels stemgebruik is niet toegestaan.
 • Bij overtreding van één van bovenstaande regels, hebben medewerkers van Schaatsbaan Rotterdam het recht om bezoekers van het terrein af te sturen.
Mondkapje

Het dragen van een mondkapje is vanaf 1 december 2020 verplicht in  openbare binnenruimtes. Dit betekent dat je langs de Funbaan (bijv. bij het aantrekken van de schaatsen) en bij een toiletbezoek een mondkapje moet dragen. Onze medewerkers hebben het recht om bezoekers van het terrein af te sturen indien zij deze regel overtreden. 
Tijdens het schaatsen is het niet nodig om een mondkapje te dragen!

Aanwijzingen
 • Volg altijd de aanwijzingen op die zichtbaar worden aangegeven, zoals de looproute, richtlijnen, e.d.
 • Volg altijd de aanwijzingen op van het personeel van Schaatsbaan Rotterdam.
Gezondheidscheck
 • Doe voorafgaand aan je bezoek de gezondheidscheck en beantwoord de triage-vragen bij de entree. 
 • Indien je alle vragen met 'Nee' beantwoord, ben je van harte welkom bij Schaatsbaan Rotterdam!
 • Indien je minstens één vraag met 'Ja' beantwoord, verzoeken we je dringend om direct naar huis te gaan en 10 dagen in zelfquarantaine te gaan.
Registratieplicht
 • Werk mee aan de registratie van aanwezigheidsgegevens als daar om wordt gevraagd.
 • Toelichting registratieplicht: Bezoekers zijn verplicht te reserveren en worden dringend verzocht om contactgegevens achter te laten, zodat snel gehandeld kan worden bij een eventueel bron- en contactonderzoek in het geval van een besmetting. Deze gegevens worden maximaal 14 dagen bewaard. Daarna vernietigen wij de persoonsgegevens. Op het verzamelen van deze gegevens is onze privacy verklaring van toepassing.
Maatregelen tijdens het schaatsen
 • Handschoenen zijn verplicht op het ijs.
 • Op het ijs moeten alle bezoekers, ouder dan 13 jaar 1,5 meter  afstandhouden tot elkaar houden
 • Gebruik alleen je eigen materiaal. Indien niet mogelijk, maak gebruik van desinfectiemiddelen.
 • Medewerkers zullen huurschaatsen reinigen. We raden het bezoekers aan om zelf beschermende hoesjes voor voeten mee te nemen. 
Vragen

Heb je een vraag over de maatregelen bij Schaatsbaan Rotterdam? Neem gerust contact met ons op via info@schaatsbaanrotterdam.nl of via de groene knop in je beeldscherm ⇲.